DTFOTO voor al uw fotowerk

wij zijn ons er van bewust dat alle foto's die hier geplaatst zijn , gekopieerd kunnen worden ondanks dat er copyright op berust. Indien dit gebeurd zonder onze toestemming, zullen wij alle kosten die hierdoor onstaan verhalen op diegene die zonder onze toestemming gekopieert heeft.

Mocht u echter toch kopiëren , bedenk dan dat voor een paar euro u een origineel in uw bezit heeft, en dat de foto die u heeft gekopieerd door een aantal bewerkingen lang niet die kleuren en scherpte heeft als het origineel.

 

 

voor vragen over de op deze site staande foto's ,opdrachten of andere informatie

mail naar info@dtfoto.nl

 

 

DTFOTO | info@dtfoto.nl